Wanneer jij een situatie kunt accepteren, ontspan je, kun je loslaten en komt er ruimte voor oplossingen, ware genezing, innerlijke rust en positieve veranderingen.

Iedereen maakt leuke maar ook vervelende situaties mee in zijn of haar leven. De wijze waarop wij hierop reageren en omgaan heeft alles te maken met de onverwerkte ballast die wij bij ons dragen. Denk hierbij aan beperkende gevoelens, overtuigingen en angsten. Wanneer deze in ons leven getriggerd worden, verkrampt ons lichaam en stijgt het cortisol level in meer of mindere mate. Wij zijn dan klaar om te ‘reageren’. Er zijn dan vier bekende reacties: Bevriezen, vechten, vluchten en vloggen! Bij al deze reacties sta jij stil en verandert de situatie niet of nauwelijks. Accepteren en loslaten helpt je om weer vooruit te komen. Hierdoor ontspan je en komt er ruimte voor inzichten, oplossingen en positieve veranderingen.

Wist jij dat de eerder genoemde ballast die jij bij je draagt voor 95% bepaalt hoe jij je voelt, denkt handel en reageert in het leven. Het kleurt de bril waarmee jij naar jezelf, een ander en een situatie kijkt. Maar ook of jij vecht of vlucht na een gebeurtenis en of iets wel of niet lukt in jouw leven.

Iets gebeurt niet zomaar!

accepteren-tipsZo brengt het leven jou gebeurtenissen en veranderingen die je elke keer weer een kans geven op persoonlijke groei. Deze geven jou inzichten over de wijze waarop jij hiermee omgaat en het hoe en waarom bepaalde vergelijkbare situaties steeds weer lijken terug te komen. Albert Einstein schreef onder andere deze beroemde woorden:” In the Middle of a difficulty lies opportunity”. Hier een aantal voorbeelden waarvan iedereen weet dat deze kloppen.

  • Pas op met wat jij denkt, want je trekt het aan in jouw leven.
  • Het zijn jouw eigen beperkende overtuigingen die corresponderende gedachten aantrekt!
  • Jij bepaalt niet hoe jij met een situatie of gebeurtenis omgaat. Het is jouw ballast die dat voor jou bepaalt.
  • ‘Alles zit in jou. Zoek niets buiten jezelf’
  • De mensen om jou heen weerspiegelen ons gedrag en onze onverwerkte gevoelens en overtuigingen.
  • Wat jij vindt van een ander zegt niets over die ander. Het zegt namelijk alles over de ‘gekleurde’ bril waarmee jij naar die ander kijkt.
  • En, als je doet wat je deed krijg je wat je had!

Byron Katie beschreef het ook al in haar boek ‘The Work’. De mensen om ons heen weerspiegelen ons gedrag en onze onverwerkte emoties. Als jouw partner of je kinderen niet naar jou luisteren, dan wil, kan en/of mag je – onbewust – kennelijk niet naar jezelf luisteren. Is iemand in je omgeving ongeduldig dan ben jij het – bewust of onbewust – ook. Waarderen anderen je niet, dan waardeer jij jezelf niet. Word je niet erkend, dan erken jij jezelf niet. Best confronterend, niet? In mijn blog over afhankelijkheid vertel ik je bijvoorbeeld waarom jij je initieel aangetrokken voelt tot bepaalde mensen en waarom je deze bijvoorbeeld zo mist na een scheiding of ruzie. In mijn blog over snel geraakt, gekwetst en aangevallen voelen leg ik je uit hoe jouw ballast bepaalt hoe en waarom jij zo reageert op een ander.

Zolang jij vecht of vlucht verandert er niets!

Hoe dan ook, gebeurtenissen en veranderingen blijven komen in jouw leven. En nogmaals, jij bepaalt ‘innerlijk’ hoe jij daarmee omgaat. Iedereen draagt namelijk specifieke gevoelens en overtuigingen in zich die bepalen of jij in een bepaalde situatie meer geneigd bent om te vechten of vluchten. Stel je ervaart een financieel tekort of je zit in een scheiding. Bij een vluchtreactie ga je meer klagen, voel jij je een slachtoffer en heb je geen honger meer. Bij een vechtreactie zie je het tegenovergestelde. Je bent dan meer controlerend, trager en gaat juist meer eten. Ook klagen en praten over problemen lost niets op. Anders waren al onze problemen wel opgelost! Veel mensen zeggen ‘geef nooit op’, ‘vecht door’. Ik zeg je, ‘geef het strijden tegen een situatie op’.

Zolang jij vecht of vlucht in een situatie verandert er niets! Je zit er dan voor jouw gevoel middenin. De getriggerde gevoelens verkrampen jouw lichaam en je hoofd wordt overspoeld door malende gedachten. Het gevolg is eenvoudig te raden: nog meer stress, spanning, vermoeidheid en verlies van positiviteit en levensvreugde! Lees hier ook mijn blog over ex-loslaten!

Acceptatie van de situatie en loslaten van de innerlijke oorzaak!

Wanneer je een situatie kunt accepteren en loslatenontspan jij, die ander, de situatie, de ziekte en het conflict. Er komt dan direct ruimte voor oplossingenware genezing, ontspanning en positieve veranderingen. Pas dan kun je effectief aan de slag met het daadwerkelijk loslaten van de innerlijke oorzaak van jouw levensklachten. Hier eerst een aantal waardevolle tips die je helpen met accepteren en loslaten!

Accepteren oefening en tips!

Tip 1: Wanneer jij in een vervelende situatie zit, neem dan even een paar minuten tijd en ga rustig zitten. Leg je handen op jouw knieën en klop rustig alternerend links en rechts. Tik, tik, tik, etc. Adem ondertussen bewust in door jouw neus en adem uit alsof je een ventiel uit een band trekt. Doe dit tien keer. Bij de laatste uitademing ga je vervolgens steeds langzamer kloppen. Vergelijkbaar met een auto die je bij 30 km per uur in z’n vrij zet en langzaam uitrijdend tot stilstand komt. Je zult merken dat jouw gedachten rustiger worden en jij ontspant.

Tip 2: Accepteer dan bewust dat deze situatie in jouw leven is gekomen en jou een kans geeft op groei. Besef dat ook jij mede verantwoordelijk bent dat deze situatie in jouw leven gekomen is en de wijze waarop jij hier al vechtend en/of vluchtend mee omgaat.

Tip 3: Klaag en praat niet negatief over hetgeen jou is overkomen. Hiermee trigger jij steeds weer jouw beperkende gevoelens en overtuigingen en stimuleer jij jouw vecht en/of vluchtgedrag. Ook bewandel je daardoor steeds weer de herinneringsroute in jouw hersenen en wordt het nog lastiger verder te komen. In dit onderzoek het bewijs dat klagen jouw hersenen negatief veranderen.

Accepteren en loslaten doe je zo!

Binnen de body Mind Release methode heb ik de innerlijke oorzaak van jouw levensklachten en de wijze waarop jij reageert in en op situaties volledig in kaart gebracht. Deze kunnen wij gericht voor jou uittesten. Vervolgens leren wij jou deze los te laten en jouw verloren positieve gevoelens weer terug te halen. Het komt goed, maar dan moet je er wel komen!

Wil jij maximale groei uit een situatie halen? Ga dan aan de slag met accepteren en loslaten van de innerlijke oorzaak van levensklachten. Je voelt je dan snel weer goed en staat met hernieuwde energie, vreugde en positiviteit in het leven. Als je wilt kun je meedoen met onze workshop die je helpt met accepteren en loslaten. Of maak een afspraak voor een individueel BMR traject.

Hans de Waard, BodyMindRelease.nl